Phỏng vấn Lm. Paul Check

người đang dẫn dắt sứ vụ tông đồ ‘Lòng Dũng Cảm’

imag016Năm 2008, Lm. John Harvey đã trao việc dẫn dắt sứ vụ ‘Lòng Dũng Cảm’ lại cho Lm. Paul Check. Lm. Check từng là đại úy thủy quân lục chiến Hoa Kì, đã được thụ phong linh mục tại giáo phận Brigeport, Connecticut năm 1997. Cha đã trở thành tuyên úy của Cộng đoàn ‘Lòng Dũng Cảm’ theo đề nghị của Đức Giám Mục William Lori năm 2003. Hiện giờ, cha đang dành hết thời gian của mình cho sứ vụ này.

Tháng 12 năm 2010, trong một phỏng vấn với tạp chí The Catholic World Report, cha đã tóm tắt sứ vụ ‘Lòng Dũng Cảm’ thế này:

“Sứ vụ ‘Lòng Dũng Cảm’ thể hiện mối quan tâm lo lắng như người mẹ đối với những đứa con của Giáo Hội, những người đang mang một thử thách đặc biệt, thường gây khó khăn và đau khổ cũng như đối với những người muốn nhận biết ơn sủng của Chúa và Thập giá của Ngài theo cách cụ thể và thiết thực. Đó là uy tín của cộng đoàn ‘Lòng Dũng Cảm’ và những ưu tư của người sáng lập là Đức Giám Mục Cooke. Đó cũng là ước muốn thể hiện sự quan tâm và yêu mến của Giáo Hội đối với nhóm người thường cảm thấy bị cô lập. Tôi không muốn dùng từ cô đơn mà là cô lập. Họ không biết tìm nguồn trợ giúp ở đâu, nơi có những người thực sự quan tâm và yêu thương họ. Giáo Hội cho họ điều ấy.

… còn tiếp….