5 Mục Tiêu

CỦA CỘNG ĐOÀN ‘LÒNG DŨNG CẢM’

Khi Cộng Đoàn được thiết lập, 5 mục tiêu sau đây đã được chính các thành viên soạn ra. Những mục tiêu này được đọc trước mỗi lần Cộng đoàn họp mặt và mỗi thành viên được mời gọi thực hành những điều này trong đời sống hằng ngày.

1. Sống khiết tịnh: Sống khiết tịnh và tuân theo lời dạy của Hội Thánh Công Giáo về tình trạng đồng tính luyến ái.

2. Cầu nguyện và dâng hiến: Dâng hiến cuộc sống của mình cho Chúa qua việc phục vụ anh em; đọc, suy gẫm, cầu nguyện, lắng nghe linh hướng, năng tham dự Thánh Lễ, thường xuyên lãnh nhận các Bí tích Hòa Giải, Thánh Thể.

3. Xây dựng tình bạn: Phát triển, nuôi dưỡng một tình bạn nơi mỗi người có thể chia sẻ suy nghĩ và cảm nghiệm, và đảm bảo không ai phải đơn độc khi đối mặt với vấn đề đồng tính.

4. Hỗ trợ nhau: Lưu tâm đến một sự thật đó là tình bạn trong sáng không chỉ có thể tồn tại nhưng còn rất cần thiết trong đời sống khiết tịnh của người Kitô hữu; động viên nhau gầy dựng và duy trì tình bạn trong sáng ấy.

5. Trở nên gương mẫu: Sống tinh thần phục vụ như mẫu gương cho mọi người noi theo.

———–
…12 Bước…