12 Bước

(trích từ Cẩm nang ‘Lòng Dũng Cảm’)

Chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta bất lực với vấn đề đồng tính luyến ái và đời sống ta trở nên không thể kiểm soát được.

Chúng ta xác tín rằng một sức mạch lớn hơn chính chúng ta có thể giữ chúng ta sống thánh thiện.

Chúng ta quyết định quy hướng đời sống và ý muốn của mình cho sự quan phòng của Chúa vì chúng ta biết Chúa.

Chúng ta không e ngại việc xem xét và kiểm điểm bản thân.

Chúng ta thú nhận với Chúa, với chính mình, với cá nhân khác về bản chất những sai lầm của chúng ta.

Chúng ta hoàn toàn sẵn sàng để Chúa tháo cởi tất cả những khuyết điểm này khỏi con người chúng ta.

Chúng ta khiêm tốn xin Chúa gỡ bỏ những khiếm khuyết này.

Chúng ta liệt kê lại tất cả những người mình đã làm hại (nếu có) và sẵn sàng đền bù cho họ.

Chúng ta đền bù trực tiếp cho những người này ngay khi có thể trừ khi việc này làm tổn thương họ hoặc ai khác.

Chúng ta tiếp tục kiểm điểm bản thân và khi  sai, ta sẵn sàng thú nhận điều ấy.

Qua cầu nguyện và chiêm niệm, chúng ta tìm cách cải thiện mối liên hệ có ý thức với Chúa, vì chúng ta biết Ngài, cầu nguyện để nhận ra Thánh Ý của Chúa và sức mạnh để thực hiện Thánh Ý Ngài.

Có được sự thức tỉnh tâm hồn nhờ những bước đi này, chúng ta cố gắng mang thông điệp này đến cho người khác và thực hành những nguyên tắc này trong mọi việc.

(Biên soạn dựa theo 12 bước của Alcoholics Anonymous World Service, Inc)

—————————–
…Phỏng vấn Lm. Paul Check…