GIỚI THIỆU

Sứ vụ tông đồ của Cộng đoàn ‘Lòng Dũng Cảm’

Nhiều người mang khuynh hướng đồng tính luyến ái (ĐTLA) đã đồng hành với chúng tôi, tuy nhiên, dạo sau này, những tiếp cận chính thức của Giáo Hội  thông qua những nhóm trợ giúp hoặc những thông tin cần thiết cho những người mang khuynh hướng này trở nên thưa thớt và ít hẳn. Hầu hết họ bị bỏ mặc để tự lần mò tìm lối đi riêng cho bản thân. Kết quả là họ nhận thấy mình nghe theo những khuynh hướng xã hội trần tục, chấp nhận chúng và chọn cách hành động theo những ham muốn đồng tính của họ.

Đức Cha quá cố Terence Cooke, Tổng Giám Mục New York biết rất rõ và rất trăn trở về tình trạng này. Ngài biết rằng với những cá người đang đối phó với những lôi cuốn đồng tính, họ thật sự cần trải nghiệm cảm giác tự do khi sống nhân đức khiết tịnh nội tâm và chính trong sự tự do đó, họ sẽ tìm  thấy những bước đi cần thiết để sống một đời sống Kitô hữu trọn vẹn trong tình hiệp thông với Thiên Chúa và mọi người. Ngài lo rằng nhiều người sẽ không nhận ra con đường đích thực này mà lại cố thỏa mãn cho được những nhu cầu để rối cuối cùng chẳng thể nào đáp ứng được khát vọng của con tim.

Fr HarveyĐể trả lời cho vấn đề này, Đức Cha đã quyết định thành lập một phương thức hỗ trợ tinh thần cho những người có khuynh hướng đồng tính (cả nam lẫn nữ) để sống đời sống khiết tịnh trong sự thật, tình bạn và tình yêu thương. Được biết Cha John Harvey có nhiều kinh nghiệm mục vụ trong lĩnh vực này, Ngài đã mời Cha tới địa phận của Ngài. Cùng với sự giúp sức của Đức Cha Benedict Groeschel, C.F.R cùng những người bạn, Cha Harvey đã bắt đầu sứ vụ tông đồ gọi là ‘Lòng Dũng Cảm’ với buổi họp mặt đầu tiên vào tháng 9 năm 1980 ở đền thờ Thánh Seton tại South Ferry.

Với xác nhận của Tòa Thánh, sứ vụ ‘Lòng Dũng Cảm’ đã lập được 100 ‘cộng đoàn’ nhỏ và liên lạc nhiều người khắp thế giới, hơn 1500 người đã tham gia vào danh sách thành viên gọi là ListServs cùng với hàng trăm người nhận được sự trợ giúp từ văn phòng chính và website. Việc này đã trở thành đường hướng cho sứ vụ tông đồ Công giáo trong việc giúp hàng ngàn người nam cũng như nữ tìm thấy sự an bình qua tình bạn, lời cầu nguyện và Bí Tích Thánh Thể.

Văn phòng trung ương hoạt động thông qua sự trợ giúp tài chính một phần từ Tòa Giám Mục New York và giáo phận Bridgeport, nhưng phần lớn là qua đóng góp và công việc tình nguyện của các thành viên ‘Lòng Dũng Cảm’ cũng như các cá nhân và tổ chức đã cam kết thúc đẩy những nỗ lực của cộng đoàn. Những cộng đoàn riêng lẻ khắp thế giới tự lực và tồn tại với sự cho phép của Giám Mục địa phương.

Để giúp đỡ các cá nhân đạt đến sự hiểu biết và nhận thức rộng hơn về giáo huấn của Hội Thánh, đặc biệt là đức khiết tịnh, ‘Lòng Dũng Cảm’ xin mở rộng lời mời gọi của Hội Thánh hướng tới sự bình an và ân sủng. Bằng cách sống khiết tịnh, chúng ta sẽ tìm thấy an bình và ân sủng để lớn lên trong sự trưởng thành của người Kitô hữu.

————–
…5 Mục tiêu…