Những giả định sai lầm

Năm 1995 Hiệp hội các nhà Khoa học Xã hội Công giáo cảnh báo các Giám mục Hoa Kỳ về một trào lưu xuất hiện giữa các giáo sĩ Công giáo về việc trải nghiệm cảm xúc đồng tính vốn ngược lại lời dạy đích thực của Giáo Hội về vấn đề này. Những cảm xúc ấy được xây dựng dựa trên các giả định khoa học sai lầm.

Hiệp hội đã nhấn mạnh:

  1. Những tuyên bố sai lầm về ĐTLA đã quá tập trung vào khía cạnh sinh học.
  2. Những người đồng tính Công giáo đã được chỉ bảo một cách sai lầm rằng việc thay đổi khuynh hướng tình dục là hoàn toàn không thể thực hiện được.
  3. Từ ngữ “gay” đã bị dùng sai khi mô  tả những người có khuynh hướng đồng tính vốn không đồng nhất với những gì liên quan đến chính trị và xã hội của phong trào đồng tính.
  4. Một kiểu “đồng tính duy tâm” đang được khuyến khích và các giáo sĩ (có khuynh hướng) đồng tính nói rằng nếu một người phải chịu đựng những rối loạn bởi tình trạng đồng tính thì họ có thể mang lại những “đóng góp theo kiểu đồng tính” cho Giáo Hội.
  5. Những người Công giáo đã được thông tin sai lầm rằng tình trạng đồng tính không phải là sự xáo trộn.

Thông tin sai lầm đã che mờ sự thật. Chúng ta đừng để bị nhiễu loạn!

————————-
…Vượt qua thói thủ dâm…