Đối mặt với xã hội

Đối mặt với một xã hội ủng hộ lối sống và tình dục đồng tính, bạn cần ứng xử thế nào? Làm thế nào để nói lên sự thật và niềm tin cho những anh chị em đang bối rối?

…xem Tháo gỡ cạm bẫy “come out”…